Susanna Kristiansson

Susanna Kristiansson

Sjuksköterska, Region Jönköpings län

Sjuksköterska på Rehabiliteringsmedicinska kliniken. Jag började på kliniken hösten 2017 då jag gjorde min slutpraktik på sjuksköterskeprogrammet, då tog jag extrapass som undersköterska med utökad delegering. Sedan examen januari 2018 har jag arbetat som sjuksköterska på avdelningen. Sedan september 2022 har jag startat upp Tonusmottagningen där jag nu har 60% av min arbetstid, resterande 40% är kvar mot avdelningen.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor