Laura Serrano Barrenecha

Laura Serrano Barrenecha

Överläkare, Region Jönköpings län

Arbetar som överläkare inom rehabiliteringsmedicin. Utöver utbildningen som specialistläkare så har hon en masters i klinisk biomekanik. Hon har under 10 år varit ansvarig för spasticitetmottagningen i Borås och jobbar sedan 3,5 år i Jönköping på bl.a Tonusmottagningen. Laura ger också kurser för att lära ut de senaste behandlingsmetoderna till intresserade kollegor från hela Sverige.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor