Program

Stickrädda barn och bättre tillgänglighet i tidbok – Provtagningscentralen

Vi visar er runt på provtagningscentralen där vi kommer beskriva hur vi arbetat med tillgänglighet till barnprovtagning i vår tidbok, förberedande insatser inför provtagning, miljön i väntrum och provtagningsrummet, kommunikation mellan kollegor  samt användning av olika interventioner för att förebygga stickrädsla, minska smärtupplevelse och få alla prover tagna från ett stick.

13:30-14:30
Laboratoriemedicin/Provtagningsenheten

Föredragshållare

Områdeschef, Region Jönköpings län

Metodspecialist, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor