Sonya Shiba

Sonya Shiba

Metodspecialist, Region Jönköpings län

Sonya är leg. biomedicinsk analytiker och metodspecialist med fokus på provtagning. Hon är särskilt engagerad i barnprovtagningar och arbetar för att förebygga stickrädsla samt hur vi inom vår expertis ska kunna bemöta varje barns individuella behov.

Hon kommer bland annat att presentera ett projekt för användning av VR-glasögon på stickrädda barn mellan 5-12 år.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor