Maysae Quttineh

Maysae Quttineh

Områdeschef, Region Jönköpings län

Maysae Quttineh, biomedicinsk laboratorieforskare, arbetar som områdeschef för primärvårdslaboratorierna väst i Jönköping. Hon har ett stort intresse av att arbeta och coacha kvalitetsledning, patientsäkerhet, riskbedömning och hur man kan lära sig av negativa händelser inom vården. Hon tror också att inget av detta kan göras ordentligt om vi inte arbetar med djupgående kunskaper inom mikrosystem.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor