Program

När Martin själv får välja – så byggde vi en digital process för män som vill testa sitt PSA – Urologkliniken

Region Jönköpings län har som enda region i landet digitaliserat organiserad prostatacancertestning, OPT. Under 2023 genomfördes OPT i länet digitalt för invånare med manligt personnummer födda 1973. Från att tidigare 250 invånare årligen, på eget initiativ, testat sitt PSA så fick 2300 erbjudandet att via sin mobil delta i testning. Hälften tackade ja – mer jämlikt och möjligt för fler.

För att kunna länka samman aktiviteter till ett digitalt förlopp, som invånaren själv kan hantera med endast litet stöd från vården, behöver många enheter involveras i arbetet. Tillsammans fick vi till det. Kom och se hur vi gjorde och vad deltagarna i OPT tyckte.

13:30-14:30
Urologkliniken

Föredragshållare

Verksamhetsutvecklare, Region Jönköpings län

Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor