Veronica Hanson

Veronica Hanson

Verksamhetsutvecklare, Region Jönköpings län

Veronica arbetar som verksamhetsutvecklare på urologkliniken i Region Jönköpings län. Hon har en roll som samordnare för OPT-kansliet och varit involverad i införandet av organiserad prostatacancertestning i Region Jönköpings län sedan starten.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor