Charlotte Carlsson

Charlotte Carlsson

Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Utvecklingsledare på Qulturum och har över många års erfarenhet av att leda och coacha utvecklings-/förbättringsarbeten. Charlotte drivs av sammanhang som handlar om samskapande och samverkan på olika nivåer i systemet. De senaste åren har ett stort fokus varit att arbeta med processorientering utifrån invånares behov.

Frågor som stimulerar och motiverar Charlotte är hur systemutveckling och hur strukturella förutsättningar kopplas samman för att stödja invånares likväl som medarbetares och verksamheters behov. ”Med enbart ett perspektiv kan det bli svårt att erbjuda den service och nå resultat som förväntas.”

Charlotte har tidigare arbetat med utveckling och implementering av olika IT-stöd och journalsystem vilket kom väl till pass när hon som projektledare för standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Jönköpings län men också som sjukvårdsregional SVF-samordnare för sydöstra sjukvårdsregionen, en roll som hon fortsatt har. Sedan 2022 har Charlotte som projektledare  varit en del i pilotprojektet inom sydöstra sjukvårdsregionen, för organiserad prostatacancertestning, som nu, 2024, övergår planeras kunna skalas upp till att kunna erbjuda alla invånare i aktuell målgrupp i hela sydöstra sjukvårdsregionen.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor