Seminarier

Digitalt lärande har blivit vardag för de allra flesta. I denna presentation berättar Peter Mattsson, utvecklingsledare inom digitalt lärande på Qulturum hos Region Jönköpings…