Seminarier

Hälsofrämjande sjukhusmåltider

WHO uppmuntrar satsningar på hälsofrämjande offentliga måltider. Samtidigt är ohälsosamma matvanor den näst största påverkbara riskfaktorn för sjuklighet och död i Sverige. Endast två av tio når till rekommenderat intag av frukt och grönt och bara en av tio äter tillräckligt med fullkorn. Ska maten på sjukhus endast behandla sjukdom eller också främja hälsa? Vem har det yttersta ansvaret för maten på sjukhus? Hur kan vi mäta resultat avseende hälsa kopplat till mat?

Föreläsare: Naman Limani (Dietisternas Riksförbund), Anna Wahl (Dietisternas Riksförbund)
Kontakt för frågor: Naman Limani

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor