Seminarier

Digitalt lärande

Digitalt lärande har blivit vardag för de allra flesta. I denna presentation berättar Peter Mattsson, utvecklingsledare inom digitalt lärande på Qulturum hos Region Jönköpings län om hur man kan kombinera digital och traditionellt lärande och vad det innebär att transformera utbildning till digitalt lärande.

Föreläsare: Peter Mattsson (utvecklingsledare, Region Jönköpings län)
Kontakt för frågor: Peter Mattson

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor