Seminarier

Att främja barns hälsa genom gemensamt hembesök till familjer med nyfödda barn Erfarenheter från Smålandsstenars familjecentral

För att förstärka föräldraskapsstödet erbjuder Familjecentralen i Smålandsstenar sedan 1 september 2020 ett hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska och kurator. I dessa hembesök är syftet att stödja föräldraskapet och ge föräldrarna möjligheter till det stöd de behöver och önskar utifrån familjens specifika behov. Genom de gemensamma hembesöken skapas möjligheter för ett mer personcentrerat och jämlikt möte där föräldrarnas behov och frågor är det som styr samtalet.

Föreläsare: Maria Stenberg (sjuksköterska, Familjecentralen Smålandsstenar), Annalena Möller (sjuksköterska, Familjecentralen Smålandsstenar), Sandra Lennartsson (sjuksköterska, Familjecentralen Smålandsstenar), Sofia Jonsson (socionom och kurator, Familjecentralen Smålandsstenar)
Kontakt för frågor: Annalena Möller

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor