Seminarier

Framgångsrikt arbetsmiljöarbete på Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo sjukhus

Kartläggning 2015 visade stora problem i arbetsmiljön på kliniken. Förbättringsarbete med Arbetsmiljöenheten som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbete påbörjades omgående och har genomsyrat klinikens arbete under åren fram till idag. Strukturerad Multidisciplinär Arbetsmiljökartläggning (SMAK) metoden användes i det praktiska arbetet. Arbetsinsatserna visar stora effekter på sjuktal och möjligheten att rekrytera ny personal.

Föreläsare: Patrik Haraldsson (Region Jönköpings län), Karin Carlsson (Region Jönköpings län)
Kontakt för frågor: Karin Carlsson

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor