Seminarier

Leva livet med teknikens möjlighet

Föreläsare: Ejja Häman Aktell (avdelningschef Vård och omsorg, Skellefteå kommun) och Lisbeth Johansson (verksamhetsutvecklare Vård och omsorg, Skellefteå kommun)
Kontakt för frågor: Ejja Häman Aktell

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor