Program

ESTHER standby – Öron-näs och halskliniken

En resa mot förkortad väntetid och nollvision för tomma barnoperationssalar.

13:30-14:30

Föredragshållare

Sjuksköterska och ESTHER-coach, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor