Sanna Bäckström

Sanna Bäckström

Sjuksköterska och ESTHER-coach, Region Jönköpings län

Sanna är sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård. Hon har varit engagerad medarbetare på Öron-Näs och Halskliniken Region Jönköpings län sedan 2008. Har genomfört fördjupningskurs i omvårdnad vid ÖNH sjukdomar. Är ESTHER-coach på ÖNH kliniken. Sanna arbetar bland annat med operationsplanering och kapacitets- och produktionsstyrning på kliniken.

Hon brinner för att driva förbättrings-och utvecklingsprojekt utifrån omvårdnadsprofessionen med fokus på Esther.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor