Karina Wahl

Karina Wahl

Verksamhetsutvecklare, Region Jönköpings län

Verksamhetsutvecklare barnkliniken region Jönköpings län. Karina har arbetat i rollen som verksamhetsutvecklare sedan 2014. Är i grunden barnsjuksköterska och har arbetat med olika uppdrag genom åren, exempelvis några år på regionens kliniska träningscenter Metodikum. Har en examen från Masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg (2013) . Har efter genomförd utbildning coachat förbättringsarbeten i masterutbildningen och i Advanced Training Program (ATP).  Under 2019-2022 genomförde barnkliniken en granskning enligt ett nationellt koncept ”Barnanpassad vård” i samverkan med barnkliniken i Norrköping. Barnrond i sjukhusets lokaler genomfördes 2022 och ett patientråd ”Unga experter” bildades 2023. Dessa arbeten ledde till positiva resultat men innebar också stora utmaningar.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor