Workshopar

Vid anmälan till konferensen anmäler man sig också till en workshop för respektive dag.

Information om workshoparna kompletteras löpande.

29 september

Det finns stora skillnader i livsvillkor och hälsa mellan olika närområden inom en kommun. Hur skapar vi kraften att förändra detta tillsammans med invånarna? Häng med på en workshop där vi tar del av handfasta exempel från olika delar av landet och reflekterar tillsammans om vilka nycklar som gör skillnad.

Jönköpings kommun och Region Jönköpings län samverkar för att skapa invånarnätverk med Hälsoguider i fyra närområden inom kommunen. Inspiration från arbetet kommer från Angered i Göteborg. I Malmö pågår partnerskapet Hälsofrämjande innovation i samverkan, där Malmö Universitet arbetar nära invånare och samhällsaktörer i bostadsområden. Invånare i bostadsområdet, s.k. hälsofrämjare, tar roll i framtidsverkstäder och hälsofrämjande lab.  Ansvariga för arbetet i Jönköpings kommun, Göteborg och Malmö medverkar. Sveriges kommuner och regioner är medarrangörer för workshopen genom det nationella utvecklingsarbetet Strategi för hälsa.

Workshopen leds av:

Anki Möller, samordnare Hälsoguider i Jönköpings kommun

Tommy Josefsson, integrationsstrateg, Jönköpings kommun

Sofia Vingård, Samordnare Hälsoguidesuppdraget /Hälsoinformatör, Göteborgs Stad

Margareta Rämgård, forskning- och projektledare Jämlik hälsa, Malmö Universitet

Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR.

Som en del i att Jönköpings län ska bli den bästa platsen för våra barn och unga att växa upp, leva och bo på har vi tillsammans i lärande nätverk, med inspiration från Skottland prioriterat tre områden för ett fördjupat arbete i nära samverkan:

  • fullföljda studier
  • psykisk hälsa
  • fysisk aktivitet

Lyssna på och ta del av arbetssätt och de förbättringsarbeten som gjorts av deltagande team och coacher.

Workshopen leds av:
Veronica Ottosson, Utredare Barn och Unga, region Jönköpings län

Johnas Stranne FoU-ledare, skola Kommunal utveckling

Martina Larsson FoU-ledare Familjecentral Kommunal utveckling

I dagens media framställs ofta äldre personer som digitala analfabeter och yngre personer som digitala proffs. Samtidigt möter de flesta av oss individer som både bekräftar och dementerar denna bild. Hur kan vi stanna upp i mötet och våga problematisera dessa förgivettaganden både hos oss själva och dem vi möter? I workshopen kommer vi gemensamt att utmana och utmanas i ett digitalt möte om digitala möten, med fokus på allt annat än tekniken!

Workshopen leds av: Ulli Samuelsson, Lektor i pedagogik samt utbildningschef vid Högskolan för lärande och kommunikation

Region Jönköpings län tar sats mot ett ännu bättre innovationsklimat. Som ett led i detta arbete vill vi bjuda in dig till en gemensam ”pitch”, vilket innebär presentationer och jordnära idéer kring projekt eller produkter i just ditt vardagliga arbete.

 Vi tror att du som ingen annan ser nya behov som verkar för bättre hållbarhet för hela systemet och för din arbetsplats. I denna workshop kommer du med eller utan idéer. Vi lyssnar, lär och spånar fritt kring idéer som värnar vardagen inom hälso- och sjukvården. Seminariet är öppet för alla som anmäler sig till Utvecklingskraft.

Har du frågor?

Maila till agata.rukat@rjl.se eller martina.bostrom@rjl.se, så pitchar vi nya idéer tillsammans!

Workshopen leds av: 
Göran Henriks, Utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län

Agata Rukat, Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Martina Boström, Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Förbättringskunskap har introducerats på universiteten för att studenterna ska ha beredskap och kunnande kring kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i sin framtida yrkesroll. Idealt genomförs förbättringsarbete i team, gärna interprofessionella, alltså med representation från flera yrkesgrupper, och med patient/närståendeperspektiv.

På Linköpings universitet har vi i mer än 10 år, i nära samverkan med Region Östergötland, bedrivit interprofessionell utbildning i förbättringskunskap. I och med decentraliseringen av läkarprogrammet uppkom krav på samverkan med fler lärosäten för att kunna genomföra interprofessionell utbildning på samtliga studieorter, Jönköping, Kalmar, Linköping och Norrköping.

Workshopen inleder med en presentation av hur studenter i en interprofessionell basgrupp tar sig an lärandet om och arbete med ett förbättringsprojekt. Det unika med utbildningsmomentet är hur verksamheterna inom regioner och kommuner bidrar med verkliga projekt. Utbildningsmomentet avser att bidra till ett samskapande mellan studenter, medarbetare och patienter och för ett gemensamt lärande.

I workshopen vill vi diskutera gjorda erfarenheter och identifiera nya möjligheter till fortsatt utveckling av utbildningsmomentet.

Workshopen leds av: 

Eva Edström, JU
Eva-Mari Blomqvist, JU
Agnetha Borell, JU
My Eklund Saksberg, LiU
Johanna Dahlberg, LiU
Mia Thun, RÖ
Karin Thörne, RJL
Sofia Dahlin, RJL/LiU
Ingvar Rydén, RKL/LiU

 

Mer information kommer inom kort.

Workshopen leds av:
Anette Nilsson och Sofia Persson

30 september

Mer information publiceras inom kort.

Workshopen leds av: Eva Gunnarsson och Annette Frisk

I den här workshopen får du ta lära dig om förbättringsmodellen och testa på några enkla förbättringsverktyg som du kan använda i din arbetsvardag.

Workshopen leds av:
Susanne Lundblad, Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Kerstin Ramfelt, Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Mer information publiceras inom kort.

Workshopen leds av: David Edenvik och Pernilla Söderberg

Leva livet bäst möjligt! – Hur gör vi skiftet från dagens hälso- och sjukvårdssystem som i hög grad är uppbyggt kring sjukdom och institutioner, till ett system designat för människor? Här berättar vi hur vi arbetar med förutsättningarna att göra skiftet som utgår från invånarnas behov, relationsbygge, tjänsteutveckling, träningsmiljöer och ledningssystem för hållbarhet. Tillsammans utbyter vi erfarenheter kring hur stödsystem och ledning skapar förutsättningar för mikrosystem, mesosystem och makrosystem.

Workshopen leds av:
Anette Nilsson, Jonas Almgren regionledningskontoret och Anneli Forsgren Kommunal utveckling Region Jönköpings län

Mer information publiceras inom kort.

Workshopen leds av: Louise Nordlund Johansson, Patrik Blomqvist, Birgitta Ekeberg och Maggie Målevik