Steve Swensen

Steve Swensen

Senior Fellow, IHI

Steve Swensen, MD, är en erkänd expert och talare inom områdena ledarskap och utbrändhet. Steve Swensen har under ett decennium ansvarat för Mayo klinikernas ledarutveckling och är idag en inspiratör i många hälso- och sjukvårdssystem för en ledningsmodell där invånarnas fokus är en förutsättning och systemets uppgift är att skapa förutsättningar för bästa möjliga liv för alla. Som chef för ledarskap och organisationsutveckling på Mayo, var han med och ledde initiativet för att bekämpa utbrändhet bland professionella och övervakade utvecklingen av 4 100 läkare och 232 nyckelchefer. Som Chief Quality Officer etablerade han Quality Academy, där 37 000 kollegor certifierades som Fellows under hans tid. Dr. Swensen är en Senior Fellow vid Institute for Healthcare Improvement, där hans fokus är arbetsglädje.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor