Robert Burman

Robert Burman

Landskapsingenjör, Region Jönköpings län

Robert Burman ansvarar för Region Jönköpings läns utemiljöer.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor