Paul Batalden

Paul Batalden

Professor emeritus, Darthmouth Institute

Utifrån sitt arbete som barnläkare, chef, ledarskapsutvecklare och genom sina personliga kontakter med W. Edwards Deming – en av kvalitetsrörelsens arkitekter – introducerade Batalden detta kunskapsområde i sjukvården redan på 1980-talet. Han har sedan dess verkat för att sprida och vidareutveckla användningen av dessa kunskaper i hälso- och sjukvården och fått ett stort internationellt genomslag, inte minst i Sverige. Hans arbete bidrog bl a till Socialstyrelsens vägledningar; God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (2006) respektive God kvalitet i socialtjänsten (2008). Nationellt i Sverige har Batalden också bidragit till the Vinnvård Improvement Science Fellowship parallellt med ett motsvarande program i UK. Paul Batalden var en av grundarna till Institute for Healthcare Improvement (IHI), som haft och har ett varaktigt och givande samarbete med Region Jönköpings Län. Hans inspiration till Microsystemmodellen och dess omsättning i praktiken lever aktivt kvar genom den årliga internationella Microsystemfestivalen som arrangeras av Qulturum.

Paul Batalden är professor emeritus inom “Community and Family Medicine” vid “the Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice”, Dartmouth College. När Jönköping Academy for improvement of Health and Welfare startades 2009 I ett partnerskap mellan Region Jönköpings län, länets 13 kommuner och Jönköping University engagerades Paul Batalden som gästprofessor. I den rollen bidrog han till utvecklingen av området förbättringsforskning och inte minst till utvecklingen av den masterutbildning som fortsatt har stor attraktionskraft för ledare inom både hälsa och välfärd och där han fortsatt undervisar. På senare år har hans fokus varit på coprodcution som en viktig bas i allt kvalietetsarbete – ”QI 3.0”.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor