Mats Bojestig

30 september
12:10-12:30
Live på konferenswebben

Mats Bojestig

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län

Mats var tidigare chef för medicinkliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö. Medicinkliniken erhöll Utmärkelsen Svensk hälso- och sjukvård 2003. Mats har medverkat i ett stort antal utvecklingsprojekt och leder flera lärande nätverk i Qulturums regi i kliniska förbättringar och utvecklingsarbeten kring nationella kvalitetsregister.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor