Lina Strand Backman

Lina Strand Backman

Innovationschef, Västra Götalandsregionen

Lina Strand Backman är chef för Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen (VGR). Hon har arbetat inom offentlig sektor i snart 8 år. Lina är utbildad civilingenjör och har en bakgrund från ett stort globalt hygienföretag, där hon bland annat har haft ledande funktioner inom företagets utvecklingsverksamhet.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor