Kedar Mate

Kedar Mate

Verkställande direktör, Institute for Healthcare Improvement

Verkställande direktör vid Institute for Healthcare Improvement (IHI), där han  leder utvecklingsarbete på alla kontinenter i världen med lärande nätverk och kvaliteter ur social movement teori. Komplexitet och systemtänkande är viktiga koncept.

Hans forskning har fokuserat på hälso- och sjukvårdssystemets utformning, hälso- och sjukvårdskvalitet, strategier för att uppnå förändringar i stor skala och tillvägagångssätt för att förbättra värde. Tidigare har Dr. Mate arbetat vid Partners In Health, Världshälsoorganisationen, Brigham and Women’s Hospital och var Chief Innovation and Education Officer vid IHI. Han har publicerat många artiklar i granskade tidskrifter, bokkapitel och har mottagit flera utmärkelser, inklusive att vara Soros Fellow, Fulbright Specialist, Zetema Panelist och Aspen Institute Health Innovators Fellow. Dr. Mate tog examen från Brown University med en examen i amerikansk historia och från Harvard Medical School med en medicinsk examen. Du kan följa honom på Twitter @KedarMat.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor