Jolynn Suko

Jolynn Suko

Chef, Innovation och digitala tjänster, Parkview Health

Jolynn Suko, chef för Innovation och digitala tjänster på Parkview Health (Fort Wayne, Indiana, USA). Efter att 2015 ha anslutit sig till Parkview Health som senior vice VD för neurovetenskap blev Jolynn chef 2019 för innovation och chef för digitala tjänster 2021. Hon arbetar idag med telehälsa, informatik, forskning och analys för att främja innovation inom företaget.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor