Spela in seminarium

Skapa en video av din PowerPoint-presentation

Många kanske tror att det krävs avancerad utrustning för att skapa en film av sin PowerPoint-presentation, men så är det faktiskt inte. Det enda som du behöver, förutom en dator med PowerPoint installerat, är en mikrofon eller ett headset. Nedan visar vi exempel på hur man kan göra för att skapa en video av sin presentation.

Lägg till berättarröst

I PowerPoint finns en funktion som heter Spela in bildspel. Den funktionen ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt spela in en berättarröst till dina slides/bilder i din presentation.

I videon visas hur man lägger till en berättarröst samt hur man exporterar presentationen till en video-fil.

Tycker du att det är lättare att följa en lathund?
Klicka här för att ladda ner lathunden

Infoga video

För att få presentationen mer levande kan man infoga video-filer. Det kan vara trevligt att spela in och presentera sig själv med en video, innan presentationen startar.

Ladda upp det färdiga seminariet

När du är färdig och har exporterat presentationen till en video-fil skickar du in den via formuläret som du kommer till genom att klicka på knappen nedan.

Har du några frågor eller om problem uppstår, maila till utvecklingskraft@rjl.se

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor