Utvecklingskraft

29-30 september 2021

Jordnära

Utvecklingskraft

29-30 september 2021

Jordnära

Vad är Utvecklingskraft?

Utvecklingskraft är en konferens där förbättringsarbeten från hela Sverige presenteras och sprids. Konferensen vänder sig både till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård och till dig som på andra sätt är engagerad av utvecklingen av dessa områden.

Utvecklingskraft är en nationell mötesplats där du kan ta del av samt även sprida goda exempel på förbättringsarbete.

2021 är konferensen kostnadsfri och helt digital!

Några av årets talare

Ordförande, nämnden folkhälsa sjukvård, Region Jönköpings län

Jordnära - årets tema

I tider av utmaningar och snabba omställningar behöver vi ta vara på det jordnära – det vi grundar i, det som bär oss, det som alltid måste finnas med. 

Vad är det som är viktigt över tid? Vad ger oss hopp? Hur samlar vi mod, kraft och kunskap för att navigera rätt i en värld som är i ständig förändring? Vilka kärnvärden och arbetssätt behöver vi sätta fokus på? Hur främjas bästa möjliga hälsa? På vilka sätt kan vi gynna en hållbar utveckling? 

Håll dig uppdaterad

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor