Utvecklingskraft

24-25 april 2024

Utvecklingskraft 2024!

Utvecklingskraft – Sveriges största konferens som fokuserar på förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård.

En konferens för dig som tror på kraften i relationer och samskapande. Tillsammans kommer vi inspireras, lära av varandra och utforska hur vi kan förändra genom stärkt samverkan på olika nivåer.

2024 erbjöds konferensen både fysiskt och digitalt. Peter Häyhänen, utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län hälsar välkommen i filmen nedan.

Vad är Utvecklingskraft?

Utvecklingskraft är en konferens där förbättringsarbeten presenteras och sprids. Konferensen vänder sig både till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård och till dig som på andra sätt är engagerad av utvecklingen av dessa områden.

Utvecklingskraft är en nationell mötesplats där du kan ta del av samt även sprida goda exempel på förbättringsarbete.

Håll dig uppdaterad

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor