Workshopar

Bästa platsen att växa upp, leva och bo på

Som en del i att Jönköpings län ska bli den bästa platsen för våra barn och unga att växa upp, leva och bo på har vi tillsammans i lärande nätverk, med inspiration från Skottland prioriterat tre områden för ett fördjupat arbete i nära samverkan:

  • fullföljda studier
  • psykisk hälsa
  • fysisk aktivitet

Lyssna på och ta del av arbetssätt och de förbättringsarbeten som gjorts av deltagande team och coacher.

Workshopledare: Veronica Ottosson, (utredare Barn och Unga, region Jönköpings län), Johnas Stranne (FoU-ledare, skola Kommunal utveckling), Martina Larsson (FoU-ledare Familjecentral Kommunal utveckling), Ida Erixon (folkhälsoutvecklare, Folkhälsa och sjukvård Region Jönköpings län)

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor