Utvecklingskraft är jordnära

Över hela världen söker ledare nya angreppssätt för framtiden; ett som främjar hälsa och som tar tag i ojämlik hälsa och som ser patienter och familjer som lika medlemmar i vårdteamet. Detta innebär att man utmanar några stora dilemma i förändringens kärna. Ska vi finna vägar och bra lösningar behöver utvecklingsarbetet vara jordnära och meningsfullt. […]

Att främja kreativitet i utmanande tider

När vardagsslitet känns tufft och utmanande, hur ska vi orka med utveckling och innovationer? Vi behöver träna våra ”kreativitetsmuskler”, som innovationsforskaren Leif Denti uttrycker det. Ta del av hans träningstips för både individen, ledaren och organisationen.

Utemiljön som resurs för hälsa, utveckling och kreativitet

Hälsofrämjande utemiljöer är ett forsknings-  och praktikområde på frammarsch. Sedan 2013 samarbetar Region Jönköpings län med Sveriges lantbruksuniversitet för att utforma goda utemiljöer kring vårdlokaler och byggnader. Robert Burman och Anna Bengtsson ger exempe,l från forskning och praktik, som sätter människors behov och preferenser i centrum. De visar också hur utemiljön kan vara en resurs […]

Hållbart ledarskap

Vad krävs för att ett ledarskap ska vara hållbart över tid – både för organisationen, rollen och individen? Två chefer som vunnit priser för sitt ledarskap resonerar kring frågan ur olika perspektiv: Farinaz Moghaddam är sedan 2017 enhetschef för ett cytologilaboratorium, där hon och medarbetarna utvecklade nya metoder med fokus på kvalitet och hållbarhet. Hon […]

Ökad delaktighet genom patientkontrollerad sedering

Tillsammans med kvinnokliniken på Värnamo sjukhus har de båda anestesisjuksköterskorna Linda Karlsson och Ann-Helene Trofast genomfört ett förbättringsarbete som resulterat i att  kvinnoklinikens mottagning självständigt kan erbjuda patientkontrollerad sedering (PCS). Patientkontrollerad sedering bygger på att patienten, i detta fall kvinnan, sköter sederingen själv och blir medspelare i sin egen vård. Hon bestämmer sederingsdjupet själv eftersom […]

Får jag ta plats? – perspektiv från ett syskon

Att vara mellanbarn är svårt i ”normala” familjer. Men det blir särskilt påmint om i en familj där storebror kämpar för att övervinna cancern, där lillebror är för liten för att veta vad händer och där föräldrarna inte har någon ork kvar att ge. Ellen Zetterheim berättar om hur det är att stå tillbaka för […]