Vägar till livsvisdom

”Ska man göra något så ska man göra det ordentligt”, säger författaren och läkaren Stefan Einhorn, som skrivit en bok om konsten att fördärva sitt liv. I sitt föredrag baserat på boken ger han tips på hur du ka sabotera din tillvaro, missköta relationer, sura och vara orolig i onödan. Eller – om du inte […]

Hur har pandemin påverkat vår arbetsmiljö?

Pandemin har satt arbetsmiljön inom offentlig sektor i fokus och lämnar oss med ett antal utmaningar men också stora möjligheter att utveckla framtidens arbetsmiljö. Föreläsningen kommer att handla om dessa utmaningar men framför allt om de möjligheter som pandemin har gett oss –nämligen att sätta den organisatoriska arbetsmiljön i centrum.

Vardagens digitala möjligheter – tänk innanför boxen

Har vi en förmåga att krångla till saker i onödan och göra det svårare än det behöver vara? I en tid när den tekniska utveckling går väldigt snabbt är det lätt att bara springa med. Samtidigt pustar och stönar vi över denna snabba tekniska utvecklingen. Att vara innovativ och nytänkande handlar inte bara om att […]

Hälso- och sjukvårdens roll i klimatomställningen

De tilltagande klimatförändringarna påverkar bland annat människors hälsa, vilket i sin tur kommer att påverkar vårdens prioriteringar och insatser. Hälso- och sjukvården är också en klimatpåverkande verksamhet. När läkaren Maria Wolodarski blev medveten om detta, var det självklart att engagera sig för en mer hållbar hälso- och sjukvård. Hon är ordförande för Läkare för miljön […]