Ulli Samuelsson

Ulli Samuelsson

Lektor i pedagogik samt utbildningschef, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

Ulli har en bakgrund som utbildare inom den privata IT-branschen men gick över till den akademiska världen för att göra ”något helt annat”. Helt annat blev det inte och 2014 disputerade hon med en avhandling i pedagogik om ungas digitala (o)jämlikhet. Med fortsatt forskning inom digital inkludering och digital ojämlikhet har hon i sin roll som lektor i pedagogik fortsatt med att studerat äldre personers delaktighet i det digitala samhället. Utgångspunkten Ullis forskning, oavsett åldersgrupp, är människors möjlighet att bli och förbli digitalt inkluderade med stort fokus på mötet mellan människa och teknik.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor