Rachel De Basso

29 september
08:45-08:50
Live på konferenswebben

Rachel De Basso

Ordförande, nämnden folkhälsa sjukvård, Region Jönköpings län

Socialdemokratiskt regionråd och ordförande för nämnden för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län. Rachel är disputerad biomedicinsk analytiker och har en bakgrund som universitetslektor och ämnesföreträdare inom biomedicinsk laboratoriemedicin inrikting klinisk fysiologi vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor