Maria Wolodarski

Maria Wolodarski

Ordf. Läkare för miljön, bitr överläkare, onkologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Maria Wolodarski är ordförande i föreningen Läkare för miljön och läkarrepresentant i Karolinska sjukhusets miljögrupp. Hon utsågs till Årets eldsjäl 202 av miljöenheten, Region Stockholm. Hon arbetar som biträdande överläkare i onkologi på medicinska enheten Huvud-, hals-, lung- och hudcancer vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor