Maria Wolodarski

Maria Wolodarski

Ordförande Läkare för miljön, överläkare Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset

Maria Wolodarski är ordförande i föreningen Läkare för miljön och sammankallande för en arbetsgrupp om klimat, hälsa och hållbar sjukvård i Svenska läkaresällskapet. Hon arbetar som överläkare i onkologi på medicinska enheten Huvud-, hals-, lung- och hudcancer vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Maria Wolodarski arbetar aktivt för att främja en mer hållbar sjukvård på sin arbetsplats och utsågs 2020 till Årets eldsjäl av miljöenheten, Region Stockholm.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor