Leif Denti

Leif Denti

Fil.Dr i psykologi, Göteborgs universitet

Leif Denti är Fil.Dr i psykologi och forskare inom områdena innovationspsykologi och kreativitet på psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor