Ingibjörg Jonsdottir

Ingibjörg Jonsdottir

Stressforskare, Institutet för stressmedicin

Ingibjörg Jonsdottir är chef för Institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen och professor vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs Universitet.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor