Göran Henriks

Göran Henriks

Senior strateg, Region Jönköpings län

Senior strateg och tidigare utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län. Göran har bidragit till nya idéer i dagens ledarskaps- och managementteorier och är en uppskattad föredragshållare. Han är en av de mer tongivande nyskaparna i svensk hälso- och sjukvård idag.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor