Anna Bengtsson

Anna Bengtsson

Agronomie doktor, landskapsarkitekt LAR och universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet

Mer information publiceras inom kort.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor