Ann-Helene Trofast

Ann-Helene Trofast

Anestesisjuksköterska, Region Jönköpings län

Ann-Helene Trofast är anestesisjuksköterska på anestesienheten, operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus. Hon har nyligen avslutat sin masterutbildning i kvalitetsutveckling och ledarskap på Jönköping Academy. Inom ramen för studien genomförde hon ett förbättringsarbete om patientkontrollerad sedering (PCS) tillsammans med Linda Karlsson.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor