Talare

Agronomie doktor, landskapsarkitekt LAR och universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län

Ordförande, nämnden folkhälsa sjukvård, Region Jönköpings län

Fil.Dr i psykologi, Göteborgs universitet

Särskild utredare, Samordnad utveckling för god och nära vård

Sektionschef, Sveriges Kommuner och Regioner

Ordförande Läkare för miljön, överläkare Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset

Distriktsläkare och verksamhetschef , Borgholms hälsocentral

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor