Talare

Särskild utredare, Samordnad utveckling för god och nära vård

Ordf. Läkare för miljön, bitr överläkare, onkologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län

Lektor i pedagogik samt utbildningschef, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping