Verksamhetsnära förbättringsarbete

Verksamhetsnära förbättringsarbete

29 september
10:15-10:35
Live på konferenswebben

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor