Verksamhetsnära förbättringsarbete

Verksamhetsnära förbättringsarbete

30 september
10:20-10:40
Live på konferenswebben

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor