Program

Välkommen till våra digitala tittare

Bildspel

Klicka på knappen nedan för att öppna PowerPoint-presentationen som en pdf-fil i en ny flik. Är knappen inte klickbar finns inget bildspel kopplat till programpunkten.

20 september
11:15-11:25
Live på konferenswebben

Senior strateg, Region Jönköpings län

Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor