Rätt stöd till psykisk hälsa

Rätt stöd till psykisk hälsa

”Rätt stöd till psykisk hälsa” är rubriken på det avslutande betänkandet i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, som just nu är ute på remiss. Stödmodellen är uppbyggd i tre delar: Vägen in, Organisering av primärvårdens insatser samt Samverkan och samarbete. Anna Nergårdh, som ledde den statliga utredningen, samtalar med representanter för primärvård, patienter och samverkanspartners i Jönköpings län om stödmodellens principer och arbetssätt samt goda exempel i länet.

29 september
09:35-10:05
Live på konferenswebben

Särskild utredare, Samordnad utveckling för god och nära vård

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor