Program

Hur har pandemin påverkat vår arbetsmiljö?

Pandemin har satt arbetsmiljön inom offentlig sektor i fokus och lämnar oss med ett antal utmaningar men också stora möjligheter att utveckla framtidens arbetsmiljö. Föreläsningen kommer att handla om dessa utmaningar men framför allt om de möjligheter som pandemin har gett oss –nämligen att sätta den organisatoriska arbetsmiljön i centrum.

29 september
11:40-12:30
Live på konferenswebben

Stressforskare, Institutet för stressmedicin

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor