Hälso- och sjukvårdens roll i klimatomställningen

Hälso- och sjukvårdens roll i klimatomställningen

De tilltagande klimatförändringarna påverkar bland annat människors hälsa, vilket i sin tur kommer att påverkar vårdens prioriteringar och insatser. Hälso- och sjukvården är också en klimatpåverkande verksamhet. När läkaren Maria Wolodarski blev medveten om detta, var det självklart att engagera sig för en mer hållbar hälso- och sjukvård. Hon är ordförande för Läkare för miljön och har varit med om att ta fram en ny klimatpolicy för Svenska läkaresällskapet. Hon har också varit med och tagit fram arbetssättet Green team, som för in miljöfrågorna i det ordinarie förbättringsarbetet.

29 september
10:35-11:00
Live på konferenswebben

Ordf. Läkare för miljön, bitr överläkare, onkologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor