Hållbart ledarskap

Hållbart ledarskap

30 september
10:40-11:10
Live på konferenswebben

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor