Program

Att främja kreativitet i utmanande tider

När vardagsslitet känns tufft och utmanande, hur ska vi orka med utveckling och innovationer? Vi behöver träna våra ”kreativitetsmuskler”, som innovationsforskaren Leif Denti uttrycker det. Ta del av hans träningstips för både individen, ledaren och organisationen.

30 september
11:45-12:10
Live på konferenswebben

Fil.Dr i psykologi, Göteborgs universitet

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor