Posterutställning

Wetterhälsan Digital

Primärvården befinner sig i början av digital utveckling. Forskning påvisar att den digitala vården bör integreras i primärvården och alla vårdcentralen bör erbjuda digitalvård. Digitala vårdtjänster ska ses som en av flera kontaktvägar med primärvården.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor