Posterutställning

Tillsammans – kroniska sjukdomar

Våra kroniskt sjuka patienter är en stor grupp och förekommer i alla vårdinstanser. För att kunna ge en god vård och möta ett varierat behov behöver vi arbeta tillsammans; specialistvård, primärvård kommun och patient med anhörig.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor