Posterutställning

Tillsammans för en bättre samordning

Samordning med vården kring personer med funktionsnedsättningar. Projekt ”Intensifierade insatser för övergång från barn- och ungdomsteam till vuxenteam på habiliteringen”.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor